Afbeelding
28 mei 19
28 mei 19
Blog: Na een lange campagne terug in het Europees Parlement

Afgelopen week heeft een van de grootste democratische exercities in de wereld plaats gehad. Verspreid over vier dagen en 28 landen stemden meer dan 200 miljoen mensen voor een nieuw Europees Parlement. We nemen deze prestatie doorgaans voor lief, maar het is goed om er eens in de vijf jaar bij stil te staan en trots te zijn! De Europese Unie blijkt toch minder zieltogend, dan we onszelf soms aanpraten...

Meer dan de helft van de kiesgerechtigde Europeanen ging naar de stembus, om het Europese politieke landschap flink op te schudden. Een gezonde opschudding, die een einde betekent aan de verlammende greep die slechts twee partijen veertig jaar op het Parlement hebben gehad. Er zal een nieuwe dynamiek ontstaan, die verandering, vernieuwing en hervorming mogelijk maakt. Dat is ontzettend goed nieuws. Zeker met een uitslag die de overhand geeft aan pro-Europese en constructieve krachten.

Een periode breekt aan waarin het leiderschap van de Europese instellingen ingevuld wordt. Ik wil pleiten dat de gezichten van dit leiderschap een betere afspiegeling geven van de Europese bevolking, dan de afgelopen jaren. Voor de verandering eens niet overwegend man, bijvoorbeeld.

Wie het ook worden, laat hen niet dit moment verkwisten. De stijgende opkomst bij de verkiezingen en de mogelijkheid van echte Europese politiek, moeten vertaald worden naar een stap richting een nieuwe Europese Unie. Een waarin de positie van de Europese volksvertegenwoordiging sterker is. Ik hoop dat we allemaal gaan realiseren dat Europese Unie niet meer alleen een samenwerking tussen regeringen kan zijn, maar steeds meer een unie van mensen moet worden.

De keuze van de Europeanen voor een nieuwe dynamiek is wel ten koste gegaan van mijn eigen partij. De teleurstelling over dat resultaat voel ik diep. Deze uitslag biedt vele aanknopingspunten voor D66 om zich in de komende weken, maanden en jaren te bezinnen op onze prioriteiten. Kiezers hebben met een veelkleurig palet van partijen een vrij nauwkeurig beeld hun wensen geschilderd. Daarbij is het fijn om te weten dat de Nederlander wel op Europa zit te wachten. Nu is het zaak, om ervoor te zorgen dat het wachten niet te lang duurt en ook wordt beloond! Dat zal mijn inzet zijn de komende vijf jaar. Ook na verlies is het een eer om de verantwoordelijkheid te dragen die de D66-kiezers mij hebben toevertrouwd.

Dat zal ik doen binnen een liberale fractie die flink heeft gewonnen en met meer dan honderd zetels van belang gaat zijn in het nieuwe Parlement. Ook de nationalisten en extremisten hebben nog steeds een flinke vleugel, maar de voorspelde zegetocht is uitgebleven. Ze zullen het moeilijk krijgen met het succes van jonge, progressieve, pro-Europese partijen in landen als Hongarije, Slowakije, Roemeniƫ en Polen. Ik hoop op het begin van een echte Europese lente.

print