Afbeelding
13 nov 20
13 nov 20
Coronamaatregelen lakmoesproef voor rechten en vrijheden in Europa

Het Europees Parlement neemt vandaag een resolutie in stemming over de coronamaatregelen die de EU-lidstaten nemen om het virus in te dammen en de effecten op onze vrijheden en de democratie. D66 is voorstander van de resolutie en verwacht een brede meerderheid in het Europees Parlement. De resolutie onderstreept dat alle inperkingen van rechten en vrijheden noodzakelijk, proportioneel en tijdelijk moeten zijn. De tekst gaat in op een breed scala aan maatregelen, zoals noodtoestanden, avondklokken, hoge boetes, het gebruik van persoonsgegevens, het verbieden van demonstraties en het inperken van de rechten van gevangenen. De resolutie roept op tot sterke democratische controle en vraagt lidstaten om rechtsstaatsexperts nadrukkelijk te betrekken bij besluitvorming rond coronamaatregelen. Ook mag de huidige situatie nooit worden misbruikt om bepaalde controversiĆ«le wetsvoorstellen door te drukken die niets met corona te maken hebben, zoals het inperken van de toegang tot veilige en legale abortus.  

De Parlementaire Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights (DRF) Monitoring Group heeft onder het voorzitterschap van D66-Europarlementariƫr Sophie in 't Veld maandenlang in kaart gebracht welke maatregelen zijn getroffen door de lidstaten en welke impact deze hebben op vrijheden en grondrechten. Deze resolutie volgt op die bevindingen. In 't Veld:

"Coronamaatregelen mogen nooit wennen. Niet als ze grondrechten inperken. Praten over 'het nieuwe normaal' werkt gewenning in de hand, maar die gelatenheid moeten we afschudden. Het wordt een hele klus om onze vrijheden terug te winnen, nadat we corona hebben uitgebannen. Overheden geven niet graag nieuwe ruimere bevoegdheden op. Die strijd moeten we nu al aangaan."

Aangezien veel EU-lidstaten wederom maatregelen hebben getroffen voor de tweede golf van coronabesmettingen, zal de DRF Monitoring Group van het EP de situatie blijven monitoren en waar nodig aan de bel trekken. Als de coronacrisis overwonnen is, dan moeten alle rechten en vrijheden opnieuw onverkort gelden.

print