Afbeelding
17 mar 21
17 mar 21
Europa weer open met Europese reiscertificaten

D66 PERSBERICHT 17/03/2021

De Europese Commissie heeft haar voorstel gepresenteerd voor een certificaat dat bewijs geeft van vaccinatie of negatief testresultaat voor Covid-19. Onder de noemer Digital Green Certificate (DGC) moet dit certificaat het vrije verkeer van personen in de EU weer veilig op gang brengen. De Commissie doet er juist aan om een leidende rol in dit proces te nemen, door een uniform certificaat aan te bieden dat in de hele EU bruikbaar is. Een wirwar van 27 nationale certificaten zal niet hetzelfde resultaat behalen, mogelijk zelfs extra barrières opwerpen.

Sophie in 't Veld is Europarlementariër voor D66 en heeft vanuit de Renew Europe-fractie aangedrongen op een Europese oplossing:

"Europa heeft het vrij verkeer van personen echt nodig. De fase waarin een deel van de bevolking gevaccineerd is en veilig kan reizen, breekt nu aan. Dit konden we zien aankomen en het is goed dat de Europese Commissie op tijd met een voorstel komt om dit te regelen. Als de EU-lidstaten ieder voor zich zouden gaan knutselen, was het een onoverzichtelijke spaghetti geworden"

Ten aanzien van het voorstel, de belangrijkste punten:

 • Het certificaat wordt draagbaar op een device of op papier, versleuteld in een QR code.

 • Alles in overeenstemming met de AVG.

  • Informatie mag niet worden opgeslagen als een reiziger naar ander land reist.

  • Ook geen centrale Europese opslag.

 • Geen kosten.

 • Geen indirecte vaccinatieplicht. Ook een negatief testresultaat geeft recht op een DGC.

  • Het opnemen van immuniteit als gevolg van een eerdere besmetting wordt overwogen, maar is nog onzeker.

 • Tijdelijk van kracht.

Voor D66 is van belang dat deze punten uit het voorstel overeind blijven en dat niemand uitgesloten wordt. Dat betekent ook dat alles op alles wordt gezet om vaccinaties en vrij testen massaal voorhanden zijn. Een verbetering waar D66 op gaat inzetten is om een automatische vervaldatum in te bouwen, die eventueel verlengd kan worden indien nodig. In het huidige voorstel moet de Commissie het programma actief opzeggen, nadat de WHO aangeeft dat de pandemie voorbij is.

Sophie in 't Veld:

"Er is geen tijd te verliezen. Europa moet snel en veilig open. De sleutel ligt bij dit Europese voorstel van de Commissie. Nu gaan de onderhandelingen met spoed van start. Voor de zomer moeten Europeanen veilig en vrij kunnen reizen met een groen certificaat op zak, dat voldoet aan de hoogste privacy-normen"

print