Afbeelding
13 jul 16
13 jul 16
Herziening Europese pensioenregels bescheiden stap voorwaarts

D66 noemt het akkoord dat het Europees Parlement en de Europese Raad hebben gesloten over de herziening van de Pensioenrichtlijn (IORP II) een kleine stap in de goede richting. D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld, een van de onderhandelaars namens het EP, noemt de herziening noodzakelijk. "Dit akkoord maakt een einde aan veel onduidelijkheid en onzekerheid bij grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen en zorgt daarnaast voor meer transparantie.”

Grensoverschrijdende activiteiten
Vandaag heeft de commissie Economische Zaken (ECON) in grote meerderheid voor het akkoord gestemd. De deal focust onder andere op grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen. Zo is vastgelegd dat leden moeten instemmen als hun pensioenfonds in een ander land actief wil worden. In 't Veld: "De herziene richtlijn beschermt onze pensioenen door strikte regels in te stellen waar pensioenfondsen aan moeten voldoen als ze de grens over willen gaan. Op die manier lopen de pensioen minder risico. Maar ik ben teleurgesteld dat de Raad onder leiding van het Nederlands voorzitterschap de procedure om naar het buitenland te gaan onnodig ingewikkeld en bureaucratisch heeft gemaakt.”

Bescherming toekomstige generaties
Dankzij D66 is in het akkoord opgenomen dat pensioenfondsen bij investeringen en wat betreft de dekkingsgraad risico’s evenredig moeten verspreiden over generaties. De richtlijn zorgt er zo dus voor dat de pensioenen van toekomstige generaties niet in gevaar worden gebracht. Pensioenfondsen worden daarnaast verplicht hun leden een jaarlijks overzicht te sturen over de stand van zaken van hun pensioenregeling. "Zo wordt het allemaal een stuk transparanter", zegt In 't Veld.

Gevolgen Brexit
Na het nieuws over het Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk verloren de Nederlandse pensioenfondsen maar liefst 3 procent van hun dekkingsgraad. "Dit en de onzekerheid met banken in Italië tonen aan dat Nederland geen eilandje is en dat onze pensioenfondsen opereren in een internationale, open markt met alle kansen en bedreigingen van dien. Daarom zijn Europese regels voor toezicht op en bescherming en transparantie van deze fondsen noodzakelijk", aldus In ’t Veld.

print