Afbeelding
16 apr 20
16 apr 20
Liberale fractie Europees Parlement roept op tot debat over corona-apps

In de afgelopen weken is met enorme snelheid aan een hele reeks apps gewerkt om de verspreiding van het corona-virus te volgen en potentieel in te dammen. In meerdere EU-landen zijn overheden, bedrijven en onderzoekers aan de slag gegaan om zogenoemde contact tracing apps (cta's) te ontwikkelen. De liberale Renew Europe-fractie in het Europees Parlement roept op initiatief van D66-Europarlementarier Sophie in 't Veld op tot een openbare politieke discussie over zowel de praktische als de ethische aspecten van dergelijke apps. De mogelijk ingrijpende privacy-gerelateerde gevolgen rechtvaardigen een urgent debat in het Europees Parlement over dit soort apps.

Nu ieder land voor zich een app lanceert, zal de EU een lappendeken aan cta's kennen. De Renew Europe-fractie ziet graag een gecoördineerde Europese aanpak, bij voorkeur met een enkele Europese app die in iedere lidstaat gelijk is en voldoet aan de strengste transparantie-eisen. Er is geen reden om geen inzage te hebben in de besluiten die worden genomen, eventuele commerciële belangen en technische aspecten. Er is alle reden om die openbaarheid wel te hebben, om mensen het vertrouwen te geven dat ze op een veilige en transparante manier een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van deze crisis.

Sophie in 't Veld: "Als technologie ons kan helpen om de strijd met het coronavirus aan te gaan, graag! Dat kan heel goed met volledige openheid en respect voor privacy. Deze crisis is geen tijd om spelletjes te spelen met de privacy van mensen of met de commerciële belangen van app-ontwikkelaars. Ik roep de Europese Commissie op om met strakke Europese regels te komen die afbakenen aan welke eisen corona-apps moeten voldoen."

Een aantal cruciale vragen moet dringend beantwoord worden:

- wordt data centraal opgeslagen in een cloud of decentraal op het toestel van de gebruiker?
- moet gebruik van de app verplicht worden gesteld?
- moet de app gebruik maken van open source code?
- Hoe garanderen we dat de apps slechts tijdelijk van kracht zijn en niet voor andere doelen worden ingezet?
- hoe beschermen we de data die in omloop komt van vreemde mogendheden of bedrijven?

In 't Veld: "Corona-apps mogen nooit verplicht worden. De data moeten zo veilig mogelijk decentraal op het toestel van de gebruiker opgeslagen worden, zodat er zo min mogelijk risico is op datalekken en eventueel misbruik door kwaadwillende derde partijen. De data moeten echt alleen gebruikt worden om mensen te waarschuwen als ze dicht in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Later gebruik van diezelfde data door bijvoorbeeld de politie of Belastingdienst is onacceptabel. Daarnaast moeten mensen zelf kunnen checken of de app écht functioneert zoals geclaimd wordt door middel van open source. "

print