Afbeelding
10 dec 20
10 dec 20
Nieuw mandaat Europol slechts kleine stap in de goede richting

Het zojuist voorgestelde nieuwe mandaat voor Europol is een stap in de goede richting. Wel is het een te kleine stap, gelet op de voorsprong die internationale criminaliteit heeft op de Europese misdaadbestrijding.

Zo is het goed dat Europol voortaan zelf een lidstaat mag verzoeken om een onderzoek te starten, maar het zou nog beter zijn als Europol die toestemming niet nodig heeft. Onlangs nog hield de Maltese overheid onderzoek naar de moord op journalist Daphne Caruana Galizia tegen. Een ander voorstel is om het democratisch toezicht te verbeteren, met rapportage aan het Europees Parlement. Ook dat is wenselijk, maar van een volwaardige Europese Parlementaire “commissie stiekem” of een onafhankelijke toezichthouder is geen sprake. Een dergelijke beveiliging die onderzoeken kan afkappen indien nodig is wel nodig.

Voor een effectieve bestrijding van georganiseerde misdaad over staatsgrenzen binnen de EU is een echte Europese misdaadbestrijding nodig. Momenteel maakt internationale criminaliteit in Europa handig gebruik van de lappendeken van 27 nationale politiesystemen die over de open grenzenvrije Europese ruimte ligt.

D66 ziet graag een Europees equivalent van de Amerikaanse FBI voor de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Sophie in 't Veld is Europarlementariër voor D66 en lid van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement:

"Grensoverschrijdende criminaliteit bestaat al heel lang, maar stevige grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding hebben we in Europa nog altijd niet. Sommige partijen willen nog liever de grenzen sluiten, dan daadwerkelijk misdaad bestrijden op Europees niveau.

Ook met het nieuwe mandaat blijft Europol vooral een platform voor samenwerking tussen nationale politiekorpsen. Het moet een volwaardige Europese politiedienst worden, die waar nodig zelfstandig een onderzoek kan starten voor grensoverschrijdende zaken. D66 en de Europese fractie Renew Europe streven naar een “Europese FBI”. Die moet niet alleen relevante bevoegdheden krijgen, maar ook op voldoende middelen uit de begroting kunnen rekenen. In ‘t Veld:

Het is onbegrijpelijk dat partijen die trompetteren over ‘law and order’ zelden de knip willen trekken voor Europese instanties die onze veiligheid en het recht bewaken. Of het nu Europol, Eurojust of het nieuwe Europees openbaar ministerie is.

Een andere reflex die helaas optreedt is de bekende data-honger:

“Het is een zorgwekkende trend dat beleidsmakers problemen willen oplossen door steeds meer data op te slokken. De Commissie doet daar met dit voorstel gretig aan mee.

Het plan is hier te vinden: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2326

print