Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Dataretentie-uitspraak Europese Rechter 

Grootschalige en langdurige opslag van telefoongegevens is in strijd met de Europese wet. Zo besloot het Europees Hof vandaag opnieuw.

In rechtszaken aangespannen tegen de Ierse sleepnetwet oordeelt het Hof niet voor het eerst dat het ongericht verzamelen en opslaan van gegevens van mensen niet toegestaan is. Nationale regeringen houden desondanks nog vaak illegaal vast aan deze praktijk, omdat het volgens hen nodig is in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. 

Het Hof erkent het nut van persoonsgegevensverzameling in deze strijd, maar ziet dat nut niet opwegen tegen de grote inbreuk op grondrechten die gepaard gaat met ongericht massaal verzamelen van gegeven van de gehele bevolking. Daarom staat de rechter het verzamelen en bewaren van data alleen toe onder strikte voorwaarden. Alleen bij reële, acute of voorzienbare bedreigingen voor de nationale veiligheid, dan wel voor de bestrijding van zware criminaliteit, mogen telecomgegevens binnen een bepaalde tijdspanne of geografische locatie worden gebruikt.

D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld reageert:

"Je kunt niet iedereen als verdachte beschouwen en allerlei privégegevens jarenlang opslaan. Dat is wel wat er nu gebeurt. En als er een fout wordt gemaakt, dan weten we hoe machteloos een individu kan zijn. Het risico op fouten is gewoon te groot en de gevolgen te zwaar. De houding van baat het niet, dan schaadt het niet gaat niet op. Soms schaadt het wel degelijk. Dat hebben we wel gezien met de toeslagenaffaire, waar ook verkeerde aannames werden gedaan op basis van persoonsgegevens. Het recht op privacy is geen luxe."

"Het Hof heeft al vaker dit soort wetten afgekeurd, maar nationale regeringen blijven op ongekende schaal gegevens opslaan. Regeringen schenden daarmee onze grondrechten, maar ze ondermijnen ook het gezag van de rechterlijke macht. Waarom eigenlijk? Onder strikte voorwaarden mag momenteel tijdelijk op grote schaal data worden verzameld om een staatsgevaarlijke crimineel te vinden.”

De uitspraak van de Europese rechter is hier te vinden: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220058nl.pdf