Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Europese politie gaat nauwer samenwerken

De Europese Commissie presenteert nieuwe voorstellen om politiesamenwerking binnen de Europese Unie te verbeteren. Criminelen opereren grensoverschrijdend, wetende dat ze het daarmee de politie moeilijker maken. Hoewel er al enige politiesamenwerking is in de EU, werken de huidige instrumenten soms omslachtig en worden ze daarom niet ten volle benut om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Met de nieuwe voorgestelde regels probeert de Europese Commissie daar verandering in te brengen. Het pakket bevat voorstellen voor informatie-uitwisseling tussen politiediensten, het uitwisselen van gezichtsafbeeldingen en politiedossiers van verdachten en veroordeelde criminelen. Er zijn aanbevelingen voor de lidstaten om regels op te stellen op het gebied van operationele samenwerking (o.a. in welke gevallen grensoverschrijdende politieachtervolging is toegestaan en hoe politiediensten dienen te opereren in grensgebieden om mensensmokkel aan te pakken). Een compleet overzicht van de nieuwe voorstellen is hier te vinden.

 D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld reageert:

"Mijn eerste indruk is positief. Grensoverschrijdende criminaliteit is al heel lang een probleem, maar stevige grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding hebben we in Europa nog altijd niet. De voorstellen van vandaag gaan een stap in de goede richting, maar meer is nodig. D66 en de Europese liberalen streven naar een volwaardige Europese FBI. Het is bizar dat politieagenten nu soms maanden moeten wachten op reactie van buitenlandse collega's. Dat moet sneller gaan. Daarom ben ik blij dat informatie die in één land beschikbaar is, straks ook snel gebruikt kan worden door een politieagent in een andere lidstaat."

Toch is In 't Veld wel teleurgesteld over de zeer voorzichtige toon van de Europese Commissie, uit angst om op de staart van de lidstaten te stappen:

"Het is teleurstellend dat sommige voorstellen slechts aanbevelingen aan de nationale regeringen zijn, in plaats van bindende regels. Bijvoorbeeld bij de regels rond politieachtervolgingen net over de grens, of gezamenlijke operaties in het grensgebied. Zo vang je geen criminelen: die lachen zich kapot als ze horen dat het geen bindende maatregelen zijn."

De D66'er zal bij de behandeling van de voorstellen goed kijken naar de bescherming van fundamentele rechten:

"Met meer Europese politiebevoegdheden groeit ook de noodzaak van sterkere rechtsbescherming. Helaas negeert de Europese Commissie dat laatste vaak. In de afgelopen jaren kwamen er steeds nieuwe politiebevoegdheden, terwijl de rechtsbescherming achterbleef. Ik wil dat in deze huidige voorstellen ieders fundamentele rechten goed gewaarborgd zijn. Ook van verdachten en veroordeelden. We moeten zeer goed uitkijken voor een situatie waarin iemand ten onrechte in een systeem terecht komt, en daar niet meer uit komt. Bij het nieuwe voorstel voor het automatisch uitwisselen van gezichtsafbeeldingen van verdachten en criminelen mag bijvoorbeeld geen kunstmatige intelligentie gebruikt gaan worden. Ook moet voorkomen worden dat landen waar de rechtsstaat op z'n gat ligt, zoals Hongarije en Polen, misbruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden."