Afbeelding
17 dec 20
17 dec 20
Zorgelijke overname Fitbit door Google goedgekeurd

D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld spreekt haar zorgen uit over de zojuist goedgekeurde overname van Fitbit door Google. De Europese Commissie staat Google toe om de fabrikant van gezondheidstrackers over te nemen onder bepaalde voorwaarden, die Google ervan moeten weerhouden om de gegevens die via Fitbit verzameld worden te gebruiken voor zijn machtspositie. In 't Veld:

"Met de goedkeuring van de overname geeft de Europese Commissie een compleet tegenstrijdige boodschap. Eerder deze week stelde het nog wetgeving voor die de macht van grote tech-reuzen flink moet inperken. Vandaag laat ze Google, een van de grootste spelers, nóg groter worden. Ik vraag me ernstig af of de Europese Commissie wel goed begrijpt wat de gevolgen hier van kunnen zijn."

"Deze overname wordt puur gezien als een mededingingszaak, in plaats van dat de gevolgen voor digitale rechten centraal worden gezet. In 2008 keurde de Commissie al de overname van advertentiebedrijf DoubleClick door Google goed, omdat er zogenaamd geen risico's zouden zijn voor de mededinging. Twaalf jaar later lijkt de Europese Commissie nog steeds geen les te hebben geleerd hiervan. Wie gelooft écht dat Google zich aan zijn erewoord houdt, en de gevoelige gezondheidsgegevens van Fitbit niet zal gebruiken voor advertenties?

In oktober 2017 stemde het Europees Parlement voor een nieuwe e-Privacywet, die de vertrouwelijkheid van je apparaten en online communicatie beter moet beschermen tegen cookies. Dat wetsvoorstel wordt geblokkeerd door de nationale regeringen. In 't Veld:

"Deze fusie laat zien dat er nu heel snel nieuwe ePrivacy regels moeten worden aangenomen, die mensen moeten beschermen tegen online surveillance door gerichte advertenties. De lidstaten moeten nu kleur bekennen; ze moeten kiezen voor het beschermen van mensen tegen de data-honger van de tech-reuzen als Google."

In 't Veld uitte eerder haar zorgen over de toen nog mogelijke goedkeuring van de overname in schriftelijke vragen aan de Europese Commissie, in juli en vorige maand.

print