Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Dit is Sophie 

Sophie in ’t Veld (1963) is lid van het Europees Parlement en maakt deel uit van de fractie Renew Europe, de derde grootste fractie in het Parlement. Voor de aankomende Europese Verkiezingen in 2024 is ze lijsttrekker voor Volt België.

De strijd voor democratie, grondrechten en de rechtsstaat vormt de leidraad voor het politieke werk van In 't Veld. Ze maakt zich in het Europees Parlement hard voor de vrijheid, rechten en kansen van alle Europeanen, ongeacht waar hun wieg heeft gestaan en ongeacht hun identiteit. Deze drijfveer vertaalt zich naar een niet aflatende inzet voor de onafhankelijkheid van de rechtspraak in EU-landen, respect voor LHBTI-rechten, de bescherming van journalisten, het opkomen voor seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen en het waarborgen van privacy in een tijd van techreuzen en nieuwsgierige overheden. Op In ’t Velds initiatief worden regelmatig schendingen van de privacy aangevochten. Zowel in het Europees Parlement, als bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Europese Democratie
Sophie in ’t Veld wil dat de EU een echte parlementaire democratie wordt. In een echt democratische EU dient een assertief Europees Parlement als tegenmacht voor de momenteel uitdijende macht van regeringsleiders. De machtsbalans in Europa is zoek en dat vormt een bedreiging voor de Europese democratie; zowel op Europees niveau, als op nationaal niveau. De Europese Raad, waarin de regeringsleiders zitting hebben, moet onderworpen worden aan democratische controle. Die ontbreekt in de huidig opzet van de EU volledig. In 2023 schreef ze het pamflet Naakte Macht (pdf-download) over het groeiende gat tussen Europese bevoegdheden en Europese democratie. In dit jaar werd ze ook lid van Volt, omdat D66 in haar ogen niet meer de partij is die radicale democratische vernieuwing in Europa nastreeft.

Parlementair Werk
In ’t Veld is lid van de parlementaire commissies LIBE (Burgerlijke vrijheden, Justitie, Binnenlandse Zaken), AFCO (Constitutionele Zaken) en CONT (Begrotingscontrole) . In de commissie LIBE is ze als coördinator verantwoordelijk voor de afstemming van de woordvoering en het stemgedrag van de Renew Europe-fractie. Ze is daarnaast voorzitter van de EP-monitoringgroep die toeziet op de naleving van democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten in de EU-landen. In dat kader organiseert ze maandelijks hoorzittingen met nationale regeringen en de Europese Commissie en onderneemt ze regelmatig missies naar lidstaten waar de Europese waarden onder druk staan. In 't Veld zit in het bestuur van de stuurgroep voor seksuele en reproductieve gezondheid en is lid van de stuurgroep voor LHBTI-rechten. In 2022 is in 't Veld aangewezen als rapporteur van de onderzoekscommissie naar spionagesoftware PEGA (Pegasus), haar onderzoeksrapport is in juli 2023 goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Biografie
In ’t Veld is geboren in de provincie Overijssel en groeide op in Paramaribo, Den Haag en Delft. Na haar studie geschiedenis werkte ze onder meer als freelance vertaler. Ze spreekt Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans en Grieks. Haar Europese politieke loopbaan begon als medewerker van D66-Europarlementariër Johanna Boogerd-Quaak. In 2004 is In ’t Veld zelf verkozen voor D66. In 2014 haalde D66 met haar lijsttrekkerschap voor het eerst bij een landelijke verkiezing de meeste stemmen van alle deelnemende partijen.

Publicaties

 • 2017:  Een Europees ID 
  Een inkijkje in de politieke arena waar de Europese waardengemeenschap gestalte krijgt
   
 • 2021: The Scent of Wild Animals" (2021)
  Een pleidooi voor een versterkte Europese parlementaire democratie
   
 • 2023: Naakte Macht / Naked Power (engelstalige editie)
  Een pamflet met daarin de diagnose van en remedie voor een democratisch machtsbalans uit het lood in de EU
   
 • Nieuwsbrief: Volg de nieuwsbrief van Sophie in ’t Veld hier.
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004