Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Thema's

Een democratisch Europa

De Europese Unie heeft meer bevoegdheden gekregen, die ook steeds politieker zijn, zoals asiel en migratie, rechtsstaat en privacy. Daar hoort een volwaardige parlementaire democratie bij. Toch ligt in de Europese Unie veel macht bij de EU-lidstaten, zonder dat daar goede parlementaire controle op is. In 2021 schreef Sophie het boek "The Scent of Wild Animals" over haar voorstellen om het Europees Parlement een leidende rol te laten nemen in de benodigde transformatie tot een transparante en democratische EU-besluitvorming.

Digitale Vrijheid

Commerciële belangen van technologiebedrijven verdringen onze privacy, terwijl overheden steeds meer bevoegdheden voor hun veiligheidsdiensten willen. Ten koste van jouw persoonlijke vrijheden. Het is dus vandaag de dag helaas nodig om op te komen voor deze rechten en vrijheden, want ze staan onder druk.

Rechtsstaat

In een rechtsstaat worden de rechten van eenieder in de samenleving beschermd. Ongeacht wie er aan de macht is. Zo moeten rechters onafhankelijk zijn en journalisten en ngo's hun werk kunnen doen. Dat is een groot goed, dat in Europa vastgelegd is in de Europese verdragen. Sophie zet zich in voor handhaving van de rechtsstaat tegen autoritaire leiders die in Europa aan terrein winnen.

Grondrechten

Sophie in 't Veld zet zich in voor de grondrechten die jij en iedere andere Europeaan hebben. We leven immers in een democratische rechtsstaat. Denk aan het recht om niet gediscrimineerd of bespioneerd te worden. Denk aan je vrijheid om te mogen zeggen en denken wat je wilt. Je recht op gelijkheid voor de wet en echte gelijkwaardigheid in de praktijk.