Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Brede steun voorstel parlementaire enquêtes

Europarlementariër Sophie in ’t Veld krijgt brede steun voor haar voorstel om het Europees Parlement het recht tot het houden van parlementaire enquêtes te geven. Nu is het aan de lidstaten en de Europese Commissie zich uit te spreken over deze voorgestelde

verdragswijziging. “D66 wil dat het Parlement enquêterecht krijgt zodat bij een grote zaak als het afluisterschandaal gedegen parlementair onderzoek kan worden gedaan. Europa moet democratischer en transparanter en dit is een van de stappen om dat te bereiken.”

Versteviging controlerende macht
Dit is een van de conclusies van de onderzoekscommissie naar het massaal afluisteren van Europese burgers. Momenteel heeft het Parlement geen middelen om getuigen op te roepen of onder ede te horen. Dat leidde er toe dat niet iedereen die uitgenodigd was voor de hoorzittingen op kwam dagen. “Opstelten en Plasterk waren gevraagd tekst en uitleg te geven maar ook de directeur van de Britse geheime dienst. Ze wilden allemaal niet mee werken aan het onderzoek terwijl we met zekerheid kunnen zeggen dat zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk ook een fors aandeel in het afluisteren van burgers hebben. Dat is onacceptabel.”

Overige conclusies
De onderzoekscommissie wil ook dat de regeling voor klokkenluiders herzien wordt. “In een volwassen democratie moeten mensen die wangedrag van de overheid blootleggen bescherming krijgen.” Ook moet het Safe Harbour akkoord met de VS worden opgeschort. “Europa mag geen genoegen nemen met schijnakkoorden. Alle datadeals met de VS zijn een wassen neus totdat de rechtsbescherming van de Europese burgers goed geregeld is tussen Europa en de VS.”