Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

D66 bezorgd over groen licht Europese Commissie voor datadoorgifte naar VK

Ondanks grote twijfels bij experts, wil de Europese Commissie het Verenigd Koninkrijk aanduiden als veilige plek voor persoonsgegevens van EU-burgers. Met een zogeheten ‘adequaatheidsbeslissing’ stelt de Commissie dat het niveau van gegevensbescherming "in grote lijnen overeenkomt" met dat in de Europese Unie. Daarmee geeft het bedrijven en overheden toestemming om data doorgeven naar het VK.

D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld is het niet eens met de redenering van de Europese Commissie:

"Met vele anderen ben ik het volstrekt oneens met de stelling van de Europese Commissie dat onze persoonsgegevens veilig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Zelfs toen het nog EU-lid was, week het al af van  de Europese privacywetten, door grootschalige gegevensopslag van telecomgegevens en andere massasurveillanceprogramma's. Het Europese Hof van Justitie moest er steeds aan te pas komen, maar na de Brexit is het Hof niet meer bevoegd voor het VK.”

Het VK is nog maar kort geen EU-lid meer. Toch zijn er naast de door de Commissie geïdentificeerde overeenkomsten ook grote, zwaarwegende verschillen. Er is de massasurveillance door de Britse geheime diensten, de grootschalige gegevensopslag van telecomgegevens en een twijfelachtig data-akkoord met de VS, waarmee die laatste directe toegang krijgt tot Britse databases. Ook genieten immigranten zoals EU-burgers een minder goede privacybescherming.

In ‘t Veld waarschuwt dat dit niet zomaar een marktbesluit is van de Europese Commissie:

Het zijn niet alleen bedrijven die gegevens doorspelen naar het VK. Er worden ook zeer gevoelige gegevens in het kader van politie- en justitiesamenwerking uitgewisseld. De Britse autoriteiten hebben jarenlang misbruik gemaakt van hun toegang tot Europese databases en illegale kopieën daarvan laten rondslingeren op laptops in vliegvelden. De leveragedie we nu hebben om dit aan te pakken moeten we niet opgeven met een adequaatheidsbesluit.”

In 't Veld ergert zich aan de roze bril van de Europese Commissie:

"De Europese Commissie heeft een heel slecht track record met het beschermen van Europese burgers tegen data-hongerige overheden. Ze is té gretig om  Britten en Amerikanen te pleasen. Die roze bril moet af en dan zie je dat Londen maar al te graag een doorgeefluik voor Washington wil zijn.”

Het is essentieel dat data-doorgifte naar het VK nu wél juridisch waterdicht is, en geen achterdeurtje naar de VS bevat. De Europese Commissie mag van dit adequaatheidsbesluit geen politiek wisselgeld maken voor politieke en diplomatieke relaties met het VK en de VS."

De nationale autoriteiten persoonsgegevens (waaronder ook de Nederlandse AP) zullen de komende weken binnen het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) het besluit onder de loep nemen en eventuele wijzigingen voorstellen. Vervolgens moeten ook de nationale regeringen nog hun handtekening eronder zetten, voordat het besluit van kracht gaat. In 't Veld heeft een voorstel gedaan voor een resolutie door het Europees Parlement over het adequaatheidsbesluit.

< naar overzicht