Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Handhaving privacy in Europa schiet tekort

Zojuist heeft D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld een brandbrief geschreven over de gebrekkige handhaving van de Europese privacywetgeving. De brief is gericht aan Eurocommissaris Reynders, die de handhaving van Europese privacywet- en regelgeving in zijn portefeuille heeft. Door de inrichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is de Ierse privacywaakhond belast met het toezicht op de grote Amerikaanse techbedrijven, die hun Europese hoofdkwartier in Ierland hebben. Daarmee is het de facto de poortwachter voor de hele EU. In 't Veld: 

De Ierse gegevensbeschermer moet in de praktijk voor heel Europa toezien op techreuzen als Google en Facebook. Het is om te beginnen al een slecht plan om de handhaving zo op te tuigen, maar de Ierse autoriteiten maken het nog bonter door Europese handhaving actief te frustreren. Nu komt zelfs naar buiten dat de Ierse toezichthouder aan het lobbyen is voor de in Ierland gevestigde techbedrijven. Dat is geen waakhond, maar een schoothond.”

In ’t Veld vreest dat door deze achilleshiel de hele privacywetgeving een dode letter wordt. Dit scenario is echter bijna onontkoombaar vanwege de opzet van 27 nationale handhavers voor Europese wetgeving:

De EU-lidstaten wilden per se handhaving nationaal houden. Dat noemen ze ‘Europese samenwerking’. Die weg loopt dood. Nationaal toezicht betekent uiteindelijk geen toezicht. De Europese Commissie moet ingrijpen en de handhaving van de Europese privacywet naar zich toe trekken. Anders is er binnenkort geen Europese privacybescherming meer.”

 Lidstaten willen zo veel mogelijk zelf beslissen en uitvoeren, zonder inmenging van de Europese Commissie of het Europees Parlement. In ’t Veld waarschuwt voor erosie van de Europese Unie door dit model. Dit speelt breder dan een beleidsterrein en een privacywaakhond. Zij wijst op een reeks problemen die zijn ontstaan door zwakke handhaving op nationaal niveau:

 “Nationale handhaving van Europese wetten heeft geleid tot afbrokkeling van binnenuit van de EU. Het is aan de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, maar de Commissie schikt zich te makkelijk naar de wens van lidstaten om alles in eigen hand te houden. Handhaving van Europese wetten faalt op alle beleidsterreinen, van gegevensbescherming, tot uitstootnormen van dieselmotoren tot het witwassen van crimineel geld. Grote bedrijven, maar ook overheden van derde landen hebben dit goed door en zoeken de zwakke plekken in dit stelsel van nationale handhaving op. Ze misbruiken die zwakke plekken schaamteloos. We hebben dringend handhaving op Europees niveau nodig, zeker wat de AVG betreft."

Je kunt de volledige brief lezen op Sophie's Twitterfeed.