Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

D66 pakt verkoop "gouden paspoorten" aan

Vandaag presenteert D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld als rapporteur het concept van een initiatiefverslag over zogenaamde 'gouden paspoorten'. Het rapport roept op dit soort programma's (Citizenship by Investments) uiterlijk 2025 uitgefaseerd te hebben.

Met dit initiatief wordt het Parlement de eerste Europese instelling die een concreet plan heeft voor het beëindigen van deze praktijk. Iets waar in 't Veld bij herhaling, tevergeefs, toe heeft opgeroepen.

"Gouden paspoorten en visa trekken fouten figuren aan, met foute motieven. Meerdere schandalen hebben aangetoond dat aangekocht EU-burgerschap is ingezet voor het faciliteren van criminele activiteiten. Het opent de deur naar corruptie, belastingontduiking en witwassen. Claims dat het economische voordelen heeft worden nauwelijks onderbouwd."

Aangezien betrokken lidstaten zelf niets ondernemen en de markt voor tussenpersonen ook niet aan zelfregulering doet, is Europese regelgeving voor alle lidstaten nodig. In 't Veld ziet dat liever vandaag dan morgen gebeuren, gelet op de schade die wordt aangericht:

"Sommige lidstaten zijn verslaafd aan het snelle geld dat de gouden paspoorten opleveren. Soms vullen ze er zelfs begrotingen mee aan. De prijs van deze verslaving is echter te hoog. Het doet afbreuk aan het vertrouwen tussen landen in de EU en het brengt schade toe aan de waarde van het EU-burgerschap. Het is niet aan de een of andere regering om EU-burgerschap in de verkoop te doen. Dat is van ons allemaal; van alle Europeanen."

Na de presentatie in de LIBE-commissie zullen de politieke fracties hun eerste indrukken kenbaar maken. Dit is te volgen vanaf 15.00u via web-stream. Uiterlijk 8 december kunnen amendementen ingediend worden. In het voorjaar van 2022 wil in 't Veld het rapport door de plenaire vergadering van het Europees Parlement aangenomen krijgen. In ‘t Veld verwacht dat de Commissie vervolgens aan de slag gaat:

“Toen Ursula von der Leyen de steun van het Parlement zocht voor haar benoeming als Commissievoorzitter, beloofde ze opvolging te geven aan initiatiefverslagen van het Europees Parlement. Ik verwacht van haar dat ze die belofte nakomt en met voorstellen voor wetgeving komt."

Samenvatting rapport

 • Uitfaseren gouden-paspoortprogramma's (burgerschap in ruil voor investeringen), uiterlijk in 2025
 • EU-wetgeving op gouden visa (ingezete-status in ruil voor investeringen ), met gedetailleerde regels voor:
  • Strengere controles voor mensen die een aanvraag doen
  • Strenge regelgeving voor de tussenpersonenindustrie
  • Verplichting voor lidstaten om aan de Europese Commissie te rapporteren over het programma en individuele aanvragen. Het laatste om te voorkomen dat er in verschillende lidsten naar visa wordt geshopt.
  • Verplichting voor lidstaten om fysieke aanwezigheid van gouden-visumhouders te controleren.
  • Uitwisseling van informatie tussen belastingdiensten.
  • Criteria voor het typen economische activiteiten en hun economische bijdrage, die in aanmerking komen voor gouden visa.
 • Een Europese belasting op de baten van gouden-visumprogramma's, aangezien alle lidstaten de lasten dragen van de verkoop en de baten direct voortvloeien uit het gedeelde EU-lidmaatschap
 • Verbetering van Europese regels die witwassen tegengaan.
 • Toezicht op vergelijkbare praktijken in derde landen met geprivilegieerde toegang tot de EU voor hun inwoners.