Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Privacy Shield afgeschoten door EU Hof

D66-Europarlementarier Sophie in 't Veld ziet haar jarenlange kritiek op “Privacy Shield” bevestigd in de uitspraak die zojuist is gedaan door het Europees Hof van Justitie. Deze heeft het Privacy Shield nietig verklaard, de regeling waarmee de Europese Commissie toestemming geeft voor het doorgeven van persoonsgegevens door bedrijven naar de Verenigde Staten. In 't Veld reageert:

"Dit is een mooie opsteker voor die groeiende groep Europeanen die zich bekommert om privacy en persoonsgegevens, maar een afgang voor de Europese Commissie. Hoeveel keer kan een ezel zich aan dezelfde steen stoten? Het Europees Parlement heeft keer op keer geëist dat de Europese Commissie zich veel steviger opstelt tegenover de Amerikanen. De voorganger van het Privacy Shield zat óók vol gaten en is óók naar de prullenbak verwezen. Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk opgeroepen Privacy Shield in te trekken, maar de Commissie en de nationale regeringen bleven koppig vasthouden. Vandaag worden ze opnieuw teruggefloten door het EU Hof van Justitie".

Bij het aannemen van het Privacy Shield in 2016 voorspelde In 't Veld dat de boterzachte toezeggingen op privacybescherming door de Amerikanen tot een rechtszaak zouden leiden. In 2018 riep het Europees Parlement op haar initiatief al op tot opschorting van de regeling, vanwege slechte naleving in de VS.

De zaak bij het EU Hof werd voorgelegd door privacy-activist Max Schrems, die ook al eerder een belangrijke rechtszaak over doorgifte van persoonsgegevens naar de VS won. Dankzij zijn inzet werd in 2015 al het zogeheten Safe Harbour Programme, de voorganger van het Privacy Shield, door de rechter vernietigd. In de huidige rechtszaak stelde Schrems dat Facebook nog steeds geen voldoende privacybescherming kan bieden tegen de verplichte massasurveillance in de VS, waarin hij het gelijk van de rechter kreeg.

Gevolgen
De uitspraak betekent dat in feite per direct bedrijven geen persoonsgegevens meer legaal kunnen doorgeven van de EU naar de VS, bijvoorbeeld om daar op hun servers op te slaan. In 't Veld:

"De uitspraak is een drama voor bedrijven, maar is volledig te wijten aan het schoothondjesgedrag van de Europese Commissie bij de Amerikaanse regering. De Europese Commissie heeft in Washington DC tot nu toe nog nooit hard met de vuist durven te slaan voor strenge privacy-garanties voor Europese burgers, en laat Amerikaanse massasurveillance op Europese burgers praktisch openlijk toe. Europa moet niet met zich laten sollen. De Commissie moet nu zo snel mogelijk met de Amerikaanse regering om de tafel om tot een nieuw juridisch waterdicht akkoord te komen, met goede privacybescherming en rechtszekerheid voor burgers en bedrijven."   

Zoveelste debacle
In 't Veld wijst erop dat dit al het zoveelste debacle is met slechte privacybescherming van Europese burgers die de Europese Commissie blijft verantwoorden. Naast de Safe Harbour regeling werden eerder ook al de Richtlijn Bewaarplicht Telecomgegevens en PNR akkoorden met de VS en Canada door de rechter vernietigd.

In 't Veld: "De enorme macht van tech-reuzen zit niet lekker bij heel veel Europeanen. Privacy en bescherming van  persoonsgegevens hebben aan belang gewonnen de afgelopen jaren. Dat moet nu eindelijk erkend en niet genegeerd worden door de Europese Commissie en nationale regeringen die de banden met de VS warm willen houden.  De Commissie moet de privacy van Europese burgers beschermen, maar laat het aankomen op individuen met veel moed en doorzettingsvermogen, zoals Max Schrems, die onze fundamentele rechten afdwingen bij de rechter."