Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Reactie op migratievoorstel Europese Commissie 

De Europese Commissie heeft een reeks voorstellen gepresenteerd om legale migratie naar de EU te verbeteren. Veel EU-landen kampen met een tekort aan arbeidskrachten in uiteenlopende sectoren, van de zorg tot de bouw en de IT-sector. Dat is zeker het geval in Nederland, waar het gebrek aan arbeidskrachten één van de grootste bedreigingen vormt voor de economische groei. De EU als geheel en een aantal lidstaten in het bijzonder kunnen ook moeilijk meekomen in het aantrekken van talent, ten opzichte van met name de Verenigde Staten.

De Europese Commissie speelt terecht in op een vraag naar arbeidskrachten die nu al bestaat. Een deel van die vraag wordt voldaan door mensen die irregulier migreren, waarna ze ongedocumenteerd verblijven in de EU. Met alle bijbehorende risico's voor maatschappelijke problemen en voor de veiligheid van de mensen in kwestie. Door legale arbeidsmigratie mogelijk te maken, maken we migratie veiliger. Gevaarlijke smokkelroutes zijn immers niet langer nodig voor deze mensen. Sophie in 't Veld is Europarlementariër voor D66 en juicht de stap van de Commissie toe:

"Migratie is er. De vraag is hoe we het vormgeven. Politici moeten uit hun anti-migratiekramp komen en er volwassen mee omgaan. Mensen vragen aan de politiek om migratie goed te regelen. Een Europees arbeidsmigratiebeleid is humanitair en economisch zinnig. Als we onze ogen sluiten voor migratie dan hebben onze ondernemers geen mensen, terwijl we tegelijkertijd juist werk verschaffen aan gevaarlijke smokkelaars".

Het pakket aan voorgestelde maatregelen voorziet in het wijzigingen van een aantal EU-wetten: de Single Permit-richtlijn en de richtlijn rond langdurig verblijvende onderdanen van derde landen. De Commissie stelt voor om procedures in te korten, de rechten van migranten te versterken zodat misbruik door werkgevers kan worden tegengegaan, meer ruimte te bieden voor circulaire migratie en meer mogelijkheden tot uitwisseling van arbeidsmigranten tussen EU-landen. De Commissie stelt overigens ook voor om de controle op "gouden visas" te versterken, bijvoorbeeld door lidstaten te verplichten om na te gaan of investeerders zich daadwerkelijk vestigen in het EU-land. Daarnaast stelt de Commissie voor om een Talent Pool op te zetten, waarin potentiele arbeidsmigranten en Europese werkgevers aan elkaar kunnen worden gelinkt. De Commissie wil ook met specifieke landen gaan samenwerken rond legale migratie.

Sophie in 't Veld:

"Het is goed dat de Commissie vandaag durf toont en de vraag op tafel legt bij de EU-landen. In het Europees Parlement zal ik in ieder geval blijven vechten voor een humaner en effectiever migratiebeleid."