Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Regenboogfamilies in de EU gebaat bij Commissievoorstel

Zojuist presenteerde de Europese Commissie voorstellen om de wederzijdse erkenning van ouderschapsrechten te faciliteren tussen EU-lidstaten. Dat is vooral van belang voor regenboogfamilies, wiens ouderschapsrechten soms niet worden erkend door bepaalde EU-regeringen. Zo weigert de Bulgaarse regering nog steeds om officiële documenten te verstrekken aan een kind van twee moeders, zelfs na een uitspraak van de hoogste Europese rechter. Het voorstel van de Commissie neemt het belang van het kind zelf als leidend principe.

Dit voorstel is wat D66 betreft een duidelijke stap vooruit voor regenboogfamilies in de EU. De Commissie moet echter ook zorgen dat de al bestaande EU-jurisprudentie op dit gebied, vooral de Coman- en de Baby Sara-uitspraken van het EU-Hof, worden geïmplementeerd door de lidstaten. Het doen van nieuwe voorstellen ontslaat de Commissie niet van haar plicht om de lidstaten aan te spreken op de niet-naleving van deze jurisprudentie.

Het aannemen van het wetsvoorstel van vandaag is nog lang geen gelopen race. Ten eerste moeten de lidstaten namelijk unaniem instemmen met dit voorstel, na een consultatieprocedure in het Europees Parlement. Sophie in 't Veld zal daarvoor namens Renew Europe de inbreng doen als schaduwrapporteur. Ten tweede harmoniseert dit voorstel niet het familierecht zelf, maar voorziet enkel in aanvullende regels in het internationaal privaatrecht rond de wederzijdse erkenning. In de praktijk blijft het dus in handen van nationale autoriteiten en rechters om deze regels van het internationaal privaatrecht toe te passen.

Sophie in 't Veld:

"Het is goed dat Commissie wil dat regenboogfamilies overal in de EU hun ouderschapsrechten erkend krijgen. We zien nu veel schrijnende gevallen waarbij vooral de kinderen tussen wal en schip vallen en soms zelfs stateloos dreigen te worden. De EU moet staan voor gelijke rechten voor iedereen. De lidstaten zijn nu aan zet. Ik hoop dat het voorstel niet gaat stranden in de Raad vanwege een paar conservatieve oude mannen aan de macht. Toch is dat niet ondenkbaar. De Nederlandse regering moet hierbij samen met gelijkgezinde lidstaten maximaal druk zetten en de leiding nemen. In het Europees Parlement zal ik er in ieder geval alles aan doen om dit wetsvoorstel verder te versterken."