Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Sekswerkers te gast in het Europees Parlement

Op uitnodiging van Europarlementariër Sophie in ‘t Veld (D66) vindt er deze week een tentoonstelling en een rondetafelgesprek over sekswerk plaats in het Europees Parlement. De tentoonstelling bestaat uit fotoportretten en persoonlijke verhalen van sekswerkers van over de hele wereld. De tentoonstelling is gebaseerd op het boek “United under a red umbrella - sex work around the world” van ex-sekswerker Mariska Majoor en haar dochter Robin Haurissa uit Amsterdam.

De tentoonstelling wordt vanavond (14 oktober) om 18u30 geopend in het bijzijn van Mariska Majoor, Robin Haurissa en Sophie in ‘t Veld.  De tentoonstelling is tot eind deze week te zien in de tentoonstellingsruimte ASP 3e verdieping (naast de voxbox).

Morgen, op dinsdag 15 oktober om 12u30 (ASP 5G1), zal er een rondetafelgesprek zijn met sekswerkersorganisaties vanuit heel Europa. Zij zullen hun ervaringen en beleidsideeën delen met de aanwezige politici, beleidsmakers en ngo’s. Het EU-agentschap voor politietraining (CEPOL) zal daarbij ook een presentatie geven over hoe politieagenten kunnen worden getraind om meer oog te hebben voor de rechten van sekswerkers. Er zal een ongetwijfeld levendig debat volgen over het beleid rond sekswerk in de EU.

Sophie in ‘t Veld:

‘Veel van mijn collega’s, zowel van rechts als van links, hebben de neiging om sekswerkers enkel te zien als slachtoffers of als ongewenst verschijnsel. Daardoor worden sekswerkers vaak niet gezien als gesprekspartner van de politiek. Door ze naar het EP te halen, praten we nu juist mét hen, niet óver hen. Politici slaan soms stoere taal uit over het aan banden leggen van sekswerk, helaas vaak zonder stil te staan bij de consequenties hiervan voor de positie en veiligheid van sekswerkers”