Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

D66-PERSBERICHT | 05-07-2022

De Europese Rekenkamer heeft fraudepatronen onderzocht binnen de Europese landbouwbegroting. In een persbericht beveelt de Kamer de Commissie aan om "de nationale fraudebestrijdingsmaatregelen beter te monitoren, concretere richtsnoeren te geven en het gebruik van nieuwe technologieën bij fraudepreventie en - opsporing te bevorderen."

De begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement (CONT) neemt de tekortkomingen serieus en gaat onderzoek doen. D66-Europarlementarier Sophie in ´t Veld wordt namens Renew Europe schaduwrapporteur:

"Landbouwsubsidies zijn nog altijd de grootste component van de Europese begroting. Het tegengaan van misbruik van deze miljardenpot vergt onophoudelijke inzet. Het is tamelijk verontrustend om te lezen dat de Europese Commissie de aanpak sinds 2016 niet heeft geüpdatet.`